top of page

YAZIM KURALLARI

Diriliş Akademi e-Dergi, üç ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan Türkçe ve Arapça makalelerin konusunda uzman editörlerce değerlendirildiği bir yapıya sahiptir.
 

Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Arz edilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından incelenmektedir. Eğer bir makale içerik ve şekil açısından gerekli koşulları karşılarsa değerlendirmeyi yapan kişiler, daha sonra makaleyi yayımlanması için uygunluğu yönünden incelemeye tabi tutar. Tüm makaleler iki editör tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir editöre gönderilir. Bir makalenin yayımlanması editörlerin onayına bağlıdır. Yazarlar editörler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.


Genel olarak arz edilen çalışmalar şu formatta olmalıdır:

  • Makaleler en fazla 10000 kelimeden oluşmalıdır.
    Makaleler MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 12 puntoluk Times New Roman yazı tipi ve 1.5 satır aralığıyla her iki yana dayalı olarak yazılmalıdır.

  • Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.

 

Tablolar ve çizelgeler, yazınızdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunları küçük harfli tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir. Dikey cetveller kullanmaktan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmalı ve tablolarda sunulan verilerin hâlihazırda makalenin herhangi bir yerinde belirtilen sonuçlarla aynı olmamasına dikkat edilmelidir.

 

Metnin en başında makalenin başlığı, başlığın altında yazar/yazarların adı, ORCID numarası, unvanı, e-mail adresi ve telefon numarası olmalıdır. Dizgi aşamasında telefon numaraları metne eklenmeyecektir.

Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:

  • Türkçe bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-250 kelimelik bir özet.

  • İngilizce bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-250 kelimelik bir özet.

 

Diriliş Akademi e-Dergi'nin referans göstermede kullandığı format, İSNAD Atıf Sistemi Versiyon 2’dir. İSNAD Atıf Sistemine uygun olarak dipnot veya cümle içi atıf sistemlerinden herhangi biri kullanılabilir.

Yayın aşamasının ilk adımı için makaleler yakupetinkaya@yandex.com e-mail adresine gönderilmelidir. değerlendirme veya yayın ücreti talep etmemektedir.

bottom of page