top of page

Makale Değerlendirme Süreci

Yazılar, elektronik olarak yazım ilkelerine uygun bir şekilde ve eksiksiz olarak teslim edilmelidir.

Diriliş Akademi e-Dergi'ye başvurusu yapılan bütün çalışmalar, etik ihlalleri kontrol etmek maksadıyla kontrol edilir. Herhangi bir etik ihlal tespit edilmesi durumunda başvurusu yapılan yazı reddedilir ya da değişiklik istenebilir. Başvurusu kabul edilen eserler, Dergimizin yazım ve yayın ilkeleri ile uyumluluğu bakımından incelenir. Onaylanan çalışmalar, yurt içi veya dışından konu ile ilgili iki editöre gönderilir. Yazarların ve editörlerin kimlikleri gizli tutulur. editörlere değerlendirmeleri için en çok 30 gün süre verilir. Eğer editörler raporlarında çalışma ile ilgili herhangi bir öneride bulunuyorsa, bu raporlar editörlerden gelmelerini müteakip 15 gün içinde yazarlara gönderilir. Yazarların çalışmalarını bu raporlar doğrultusunda gözden geçirmeleri sonucunda editörlerle farklı düşünmeleri durumunda, bunların gerekçelerini baş editöre bildirirler. Bir çalışma ile ilgili editörlerden biri yayımlanabilir diğeri de yayımlanamaz raporu vermesi durumunda, editör söz konusu çalışmayı üçüncü bir editöre gönderir. Yazının yayımlanması kararı verilirken, buradan gelecek rapor dikkate alınır.

Olumlu değerlendirme sürecinden geçen yazılar, sırasıyla yayımlanır.

Yayınlanması kabul edilen çalışmaların yazarları, eserlerde temel değişiklik yapmamak kaydıyla, Diriliş Akademi e-Dergi editörlüğünün gerekli gördüğü düzeltmeleri yapma hakkını kabul eder.

Bir yazıda bilimsel bir hata, etik ihlal şüphesi veya iddiası söz konusu olduğunda, Diriliş Akademi e-Dergi, iddiaya konu çalışmayı yetkili mercilerin soruşturmasına sunma hakkını saklı tutar. Dergimiz, bu konuda karar verme yetkisini üstlenmez. 

Diriliş Akademi e-Dergi yazarlardan herhangi bir başvuru, değerlendirme veya yayın ücreti talep etmemektedir.

bottom of page