top of page
Arşivleme Politikası

 

Diriliş Akademi e-Dergi dergisi, kabul edilen ve yayınlanan makalelerin açık erişim politikası aracılığıyla kendi kendine arşivlenmesine izin verir. Yazarlar, dergi veya yayıncıdan izin almaksızın baskı öncesi ve baskı sonrası veya yayıncının sürümünü / PDF'sini kişisel veya kurumsal havuzlarda veya kütüphanelerde arşivleyebilir.

 

Diriliş Akademi e-Dergi Dergisi'nde yayınlanan makalelerin yazarları, kabul edilen veya yayınlanmış makalelerini kurumsal ve / veya merkezi olarak organize edilmiş depolarda saklama hakkına sahiptir ve dergi adının orijinal yayın yeri olarak atfedilmesi ve doğru alıntılanmasıyla şartıyla, kabul ve yayınlandıktan hemen sonra bunu kamuya açık hale getirebilirler.

 

Makalenin dergi tarafından kabul edilmesi üzerine yazarlar, makalelerini kamuya açık hale getirirken, makalenin yayına kabul edildiğini şu şekilde kabul eder: bu makale Diriliş Akademi e-Dergi'de yayınlanmak üzere kabul edildi.

 

Yazarlar, makalelerini yayınlandıktan hemen sonra, makalelerin URL'sini belirtmeleri koşuluyla, farklı arşivlere, kütüphanelere veya kişisel web sitelerine, koyabilir ve kamuya açık hale getirebilirler.

 

DİJİTAL ARŞİV VE KORUMA

 

Diriliş Akademi e-Dergi, yayınlanan tüm bilimsel içeriği dijital olarak korumak için dergi tam nüshalarını ve ayrı basım makaleleri "İSAM - İslami Araştırmalar Merkezi İlahiyat Veri Tabanı”na göndermeyi, zenodo.org web sayfasına yüklemeyi ve bunları derginin web sitesinde saklamayı taahhüt eder. Bu, Diriliş Akademi e-Dergi tarafından yayınlanan akademik içeriğin, kişisel arşiv kayıtlarındaki herhangi bir kaza sonucu veri kaybına rağmen topluluğa açık kalmasını sağlamak içindir.

bottom of page