top of page

Amaç ve Kapsam

Amaç

Diriliş Akademi e-Dergi’nin kurulma amacı, hızlı, ulaşılabilir ve yazarı merkeze alan bir yayın anlayışını hayata geçirmektir. Diriliş Akademi e-Dergi, “yeni nesil akademik dergi” sloganıyla hareket etmekte ve bürokrasiyi azaltan, yayınlama sürecini kısaltan bir bakış açısını benimsemektedir.

 

Kapsam

Diriliş Akademi e-Dergi, Türkçe dilinde, üç ayda bir yayınlanan ulusal bir dergidir. Diriliş Akademi e-Dergi'nin ana kapsamını din çalışmaları oluşturmaktadır. Diriliş Akademi e-Dergi, felsefe, ilahiyat, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında din konusunu ele alan bilimsel makaleler, röportajlar, tercümeler ve kitap tanıtımları yayınlar. 

bottom of page