top of page

Açık Erişim ve İntihal Politikamız

Açık Erişim Politikamız

Diriliş Akademi e-Dergi, bilginin insanlığın ortak ürünü olduğu, teorik ve pratik boyutlarıyla insanlığın karşılaştığı sorunların çözümünün bilgi üretimi, paylaşımı ve doğru uygulaması ile mümkün olabileceği düşüncesiyle yayımlanan çalışmalarına açık erişim sağlamaktadır. Bu düşünce doğrultusunda Dergimiz, BOAI (Budapest Open Access Initiative)’nin “açık erişim” tanımına uygun olarak, okuyucularına yayımladığı eserleri “okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma” izni vermektedir.

Diriliş Akademi e-Dergi, yazarlardan herhangi bir başvuru, değerlendirme veya yayın ücreti talep etmemektedir.

İntihal Politikamız

Diriliş Akademi e-Dergi, yayın başvurusu yapılmış bütün çalışmalar için editör değerlendirmesi sürecine geçmeden önce benzeşme taraması yapmaktadır. Editör sürecinin başlatılabilmesi için bir yazının benzerlik oranının üst sınırının %20 olması beklenir. Başvurusu yapılmış çalışmanın benzerlik oranının %20’den yüksek olması durumunda: yazı editör tarafından yeniden düzenleme için yazarlara gönderilebilir veya söz konusu yazı editör tarafından reddedilebilir.

bottom of page